Låt Oss Redovisning

erbjuder tjänster och service inom redovisning och företags ledning

Vi erbjuder ett fast månads pris för bokföring, moms,agi, bokslut och deklaration.

Vi arbetar företrädesvis digitalt med alla dess fördelar men kan även hantera ett mera traditionellt arbetssätt.

Vi vill helst arbeta så proaktivt som möjligt med tanke på investeringar och skatter

uytu

Löpande Bokföring

Den dagliga löpande bokföringen utgör basen för bolagets möjligheter att kontroll på såväl sina finanser som utvecklingspotential.

dfghj

Bilda Bolag

Vi hjälper till med såväl bildandet som vägen fram till val av lämplig bolagsform baserat på vision och verksamhetsmål.

images

Proaktiva

Vi strävar efter att vara så närvarande, proaktiva, som möjligt, allt för att undvika obehagliga överraskningar men även för att styra ekonomin mot ditt mål.

LåtOss Redovisning

erbjuder tjänster och service inom redovisning och företags ledning

Vi erbjuder ett fast månads pris för bokföring, moms,agi, bokslut och deklaration.

Vi arbetar företrädesvis digitalt med alla dess fördelar men kan även hantera ett mera traditionellt arbetssätt.

Vi vill helst arbeta så proaktivt som möjligt med tanke på investeringar och skatter

uytu

Löpande Bokföring

Den dagliga löpande bokföringen utgör basen för bolagets möjligheter att kontroll på såväl sina finanser som utvecklingspotential.

dfghj

Bilda Bolag

Vi hjälper till med såväl bildandet som vägen fram till val av lämplig bolagsform baserat på vision och verksamhetsmål.

images

Proaktiva

Vi strävar efter att vara så närvarande, proaktiva, som möjligt, allt för att undvika obehagliga överraskningar men även för att styra ekonomin mot ditt mål.

Våra tjänster är baserade på ditt behov. 

Vi har lagar, regler och förordningar att förhålla oss till, så innebär inte detta att man kan dra alla företag över en kam.
Din vision som företagare, dina produkter och dina kunders behov gör att inget företag är det andra likt -
och det är något vi som byrå aldrig får kompromissa med.
Vi kan därför erbjuda en palett av tjänster som försöker tillgodose vad du och ditt bolag behöver för att för att du ska kunna fokusera
på dina kunder och produkter.
Mer än bara redovisning
Genom att ingå i en större familj ger det oss goda möjligheter att täcka in en större del av ett företags behov som onekligen uppstår över tid.
Det kan vara allt från strukturfrågor till kompanjonavtal eller
Eu-relaterade bidrag.
För bolag med fokus på att ta marknadsandelar på det internationella planet har vi exempelvis god internationell erfarenhet utav detta.
Entrepreneur's pool
Har du en idé eller är i uppstartsfasen men saknar ett bolag, då kan vi erbjuda dig att ingå i vår entrpreneurs pool.
Systerbolaget Avnic Communication AB tillhandahåller möjligheten till eget bolag utan att behöva komma upp med det initiala aktiekapitalet.
Likaså ingår bokföring och en massa övrig support.

Låt Oss Redovisning är en del i Avnic Revision AB som i sin tur ingår i Avnic AB – http://www.avnic.se

Särna – Norberg – Stockholm