Vikten av bokföring

Idag måste alla som bedriver näringsverksamhet upprätta en bokföring och det oberoende av företagsform och dess omfattning.

Bokföring är som sagt det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser utifrån ett kontosystem (BAS) samt utifrån detta exempelvis kunna redovisa moms, arbetsgivaravgifter och andra rapporter som staten vill ha på löpande basis samt givetvis de balans och resultat -rapporter som behövs för verksamheten.

Den som inte sköter sin bokföring på det sätt som lagen kräver, kan dömas för bokföringsbrott.

Vad gör vi

- bokför transaktionerna
- upprättar momsrapporter
- upprättar löneunderlag för Agi

Vad måste du göra

- Tillse att samtliga underlag kommer oss tillhanda, antingen via appen i mobilen eller via mail/post.
- Att underlagen uppfyller lagens krav
- Att vi har tillgång till kontoutdrag från banken (antingen att vi är bankombud eller att du skickar) som utgör en av grundpelarna för att kunna bokföra.

Vad kostar vi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Vilka system använder vi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Låt Oss Redovisning är en del i Avnic Revision AB som i sin tur ingår i Avnic AB – http://www.avnic.se

Särna – Norberg – Stockholm