Våra Tjänster

Våra Tjänster

Några av våra tjänster

Vi strävar efter att arbeta med ett fast pris som sätts baserat på volym av transaktioner, sättet att tillställa oss underlag och en bedömning av
komplexiteten i transaktionerna. Vissa tjänster är helt baserade på volym och andra efter komplexitet.

Kontakta oss för en genomgång för att ta fram underlag till en offert.
Bokföring
Löpande bokföring baserat på antingen Visma eEkonomi aller Fortnox.
Underlagen fotograferas via en app i mobilen och skickas in i systemet alternativt via mail/post.
Ingår i det fasta baspriset
Moms och Agi
Upprättande och insändande av Momsrapport (gäller ej hantering av Eu-moms)

Löne och Arbetsgivar rapporter till Skatteverket för en person.
Ingår i det fasta baspriset
Bokslut
Upprättande av bokslut/årsredovisning samt inskick till Bolagsverket
Ingår i det fasta baspriset
Deklaration
Upprättande av Deklaration Ink 2
Ingår i det fasta baspriset
Eu Moms
Registrering och rapportering av Eu-moms (värde och statistik)

Lönehantering per person utöver en
Volym och ursprungsland baserad offert
Löneadministration
Lönehantering med Agi med rapprtering
Volymbaserad offert
Bolagsbildning
Registrering av bolag och upprättande av nödvändiga dokument
Offert
Kundfakturering
Upprättande, registrering utskick och bevakning
Volymbaserad offert
Leverantörsbetalningar
Bevakning och betalning (som bankombud)
Volymbaserad offert
Rådgivning
Finansiella mål, skattefrågor, bolagsstrukturer och mycket mer
Offert

Låt Oss Redovisning är en del i Avnic Revision AB som i sin tur ingår i Avnic AB – http://www.avnic.se

Särna – Norberg – Stockholm